Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

МРЗ 2018

2017-12-20

Постановление № 316 от 20 декември 2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2018 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 510 лв. и на минималната часова работна заплата 3,07 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.