Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Годишни финансови отчети - подаване

2018-06-01

Годишните финансови отчети ще се подават и в 13 офиса на НАП в София до края на юни
От понеделник, 4 юни, до 30 юни 2018 г., годишните финансови отчети (ГФО) ще могат да бъдат подавани освен в Агенция по вписванията и в 13 офиса на Национална агенция за приходите в София.
Гражданите, които ще се възползват от тази възможност, трябва да представят в НАП пълния пакет от документи, необходими за обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър, включително и документ за платена такса от 40 лв. Заявления за подаване на годишни финансови отчети от фондации, сдружения, читалища и акционерни дружества, няма да се приемат от служителите в изнесените офиси.
Списък на териториалните структури на НАП в столицата, в които ще могат да се подават годишните финансови отчети:
1. Офис Витоша, София 1618, бул. Цар Борис III 215
2. Офис Възраждане, София 1309, бул. Д. Петков 107
3. Офис Изток, София 1574, бул. Шипченски проход 69А
4. Офис Красно село, София 1606, бул. Македония 3 (в сградата на „Републиканска пътна инфраструктура“)
5. Офис Люлин, София 1336, бул. Захари Стоянов 15
6. Офис Младост, София 1784, бул. Цариградско шосе 111 (в сградата на Изпълнителна агенция „Държавна собственост“ към Министерство на отбраната)
7. Офис Оборище , София 1504, ул. Силистра 8
8. Офис Център, София 1000, ул. 6-ти септември 10
9. Офис Красна поляна, София 1330, бул. Възкресение 1А
10. Офис Илинден, София 1309, ул. Билянини извори 10, вх. Б
11. Офис Надежда, София 1220, бул. Илиенско шосе 8 (в бившата административна сграда на ЗММ)
12. Офис Сердика, София 1202, бул. Кн. Мария Луиза 88
13. Офис Подуяне, София 1517, ул. Константин Фотинов 2