Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Доработка касови апарати

2018-10-18

На интернет страницата на НАП е публикуван специален софтуер, с който всеки, притежаващ фискално устройство, може да провери дали то подлежи на доработване или не, съгласно последните промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
Проверете на адрес: http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/.