Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Производители и разпространители на софтуер за продажби вече декларират съответствие с Наредба Н-18

2018-12-03

От 1 декември 2018 г. в Портала за електронни услуги на НАП са достъпни две нови електронни услуги:
1. Декларация за съответствие и информация за софтуер за управление на продажбите в търговски обект съгласно Наредба Н-18/2006г., подавана от производител/разпространител
Услугата е в портала за е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис. Предназначена е за производители/разпространители на софтуер за управление на продажбите в търговски обект, които съгласно чл. 118, ал. 14 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 52б и чл. 52в от Наредба №Н-18/2006 г. следва да подадат декларации за съответствие на разработваните/разпространяваните от тях софтуери с изискванията на наредбата.
2. Публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС
Услугата е в портала с е-услуги със свободен достъп. Предназначена е за търговци, които извършват продажби в търговски обекти – за справка за кои софтуери е декларирано съответствие с изискванията на Наредба №Н-18/2006 г. и съответно могат да бъдат използвани за управление на продажбите в тези обекти.