Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Проверки на пунктове за ГТТ и автошколи

2019-02-07

Инспекциите са извършени от служители на Икономическа полиция, Националната агенция за приходите и Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“
14 центъра за подготовка на водачи на моторни превозни средства и 13 пункта за годишни технически прегледи на пътни превозни средства от различни области на страната са инспектирани от служители на Икономическа полиция, НАП и ИААА. Проверките са реализирани на 31 януари и са разпоредени от главния секретар на МВР.
При проверка на автошкола в Габрово е установено, че за изминалата 2018 г. през нея на обучение са преминали 194 кандидат-водачи, като всеки от тях е плащал по 350 лева за курса си и по 20 лева за явяване на изпит, а в същото време е отчетен оборот от близо 22 000 лева, което е наложило да се разпореди допълнителна проверка. Пак там сходна ситуация е констатирана и в пункт за технически прегледи, където е констатирано несъотвествие между обявените цени, преминалите на преглед пътни превозни средства и декларираните пред НАП общи приходи.
От пет обекта на територията на областите Силистра, Смолян, Пазарджик и Велико Търново е изискана допълнителна документация и към момента проверките там продължават.
Проверки като тази ще продължат през цялата година.