Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Нова банкнота

2019-10-18

Българска народна банка пуска в обращение нова серия банкноти с номинална стойност 50 лева, емисия 2019 г. Общият дизайн и основните елементи на банкноти се запазват без съществени изменения. Въвеждат се нови защитни елементи.
От 1 ноември 2019 г. новите 50 лв. ще влязат в обръщение като законно платежно средство.
Защитните елементи в нея са: допълнителен знак за незрящи граждани - 4 дебели и 7 тънки релефни линии, холограмна лента с динамичен ефект – пламък и портрет на Пенчо Славейков, отпечатано със специално мастило число 50, осигурителна нишка – вградена в хартията и частично излизаща от обратната страна на банкнотата, воден знак с висока резолюция – наблюдава се при поставяне на банкнотата срещу светлина.
Банкнотите от емисии 1999 и 2006 година остават в обръщение.
Вижте клип и плакат на БНБ на новата банкнота.