Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Съвместни проверки НАП, Икономическа полиция и БАБХ

2019-10-31

Съвместната операция е проведена на територията на областите Пазарджик, Пловдив, София, Кюстендил и Благоевград. Действията са осъществени вчера от служители на „Икономическа полиция“, ГДНП, колегите им от областните дирекции, представители на Националната агенция за приходите и Българската агенция за безопасност на храните.
В рамките на операцията са проверени шест складови помещения и офиси, собственост на няколко търговски дружества, занимаващи се с търговия и разпространение на хранителни продукти на територията на страната. При инспекцията са констатирани нарушения на данъчното законодателство, както и неспазване на изискванията при съхранението и разпространяването на хранителни стоки. Установени са стоки с изтекъл срок на годност, които ще бъдат унищожени. Спряна от продажба е стока, която не отговаря на изискванията на Закона за храните.
На управителите на съответните дружества са дадени съответните предписания, а за констатираните нарушения ще им бъдат съставени актове.