Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Търговци на течни горива ще подават данни за покупната цена

2020-02-24

Търговците, които извършват продажби на течни горива чрез обект/и с регистрирана Електронна система с фискална памет ще подават ежемесечно данни за покупната цена на горивата, които са реализирали през календарния месец. Първият месец, за който се отнася новото изискване е февруари, като данните трябва да бъдат изпратени в НАП в срок от 1 до 20 март 2020 г. Данните ще бъдат подавани в НАП чрез специализирана електронна услуга, която в момента се създава. До внедряването й информацията ще се изпраща в табличен вид, подписана с електронен подпис, на имейл nap@nra.bg във формат excel (съгласно Приложение 1 и Приложение 2 към заповедта на изпълнителния директор на НАП).
Допълнителна информация за попълването на данните може да се получи на телефон 0700 18 700 според тарифата на съответния оператор.