Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Справка за допълнително задължително пенсионно осигуряване

2020-03-16

Справка за това в кой фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) сте осигурени можете да се направи без да посещавате офис на НАП. Това става с обаждане на телефон 070018700 или в портала за е-услуги на НАП https://inetdec.nra.bg/ с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис