Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Обезщетение малко дете

2013-06-29

ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ
В сила от 29.06.2013 г.
ДВ бр. 57 от 29 Юни 2013г.
От 1 юли 2013 г. размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване е 310 лв.