Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Внедряване на нови услуги от ЗНАП

2020-07-31

Oт 1 август 2020 г. данните по чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от ЗНАП ще се подават по електронен път през Е-портала за електронните услуги на НАП.
В Портала за електронни услуги на НАП тези услуги се намират в група услуги с наименование „Информация от търговските банки и от другите доставчици на платежни услуги“.
Считано от 01.08.2020 г. ще бъдат активни услугите:
• За подаване на данни за предоставените виртуални POS терминали съгласно чл.25, ал.1 от Закона за НАП:
„Подаване на данни за предоставените виртуални POS терминали съгласно чл.25, ал.1 от Закона за НАП“
• За подаване на данни за броя и стойността на трансакциите по платежна сметка, извършени чрез виртуален POS съгласно чл.25, ал.3 от Закона за НАП:
„Подаване на данни за броя и стойността на трансакциите по платежна сметка, извършени чрез виртуален POS съгласно чл.25, ал.3 от Закона за НАП“
Считано от 10.08.2020 г. ще бъде активна за подаване съгласно утвърдения файлов формат със заповед № ЗЦУ-843 от 22.06.2020 г. услугата:
• За подаване на данни за открити или закрити банкови/платежни сметки съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за НАП:
„Подаване на данни за открити или закрити банкови/платежни сметки съгласно чл.25, ал.1 от Закона за НАП“