Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Освобождаване от данък недвижим имот

2013-07-09

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ
В сила от 01.01.2014 г.
ДВ бр. 61 от 9 Юли 2013г.

Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.