Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Офисите на НАП "Възраждане" и "Красна поляна" се сливат

2020-12-21

От 1 януари 2021 г. офис „Възраждане“ на ТД на НАП София се влива в офис „Красна поляна“. НАП служебно ще прехвърли регистрациите на физическите и юридическите лица от закриващия се офис в офис „Красна поляна“. Новият адрес за обслужване на данъчните и осигурителни задължения на клиентите на офис „Възраждане“ е: София 1330, бул. „Възкресение” 1А, офис „Красна поляна“, ТД на НАП София.
В тази връзка от 1 януари 2021 г. за клиенти на закриващия се офис „Възраждане“ влиза в сила следното:
1. Заплащане на осигурителни вноски: Банковите сметки, по които се заплащат дължимите осигурителни вноски, остават същите.
2. Заплащане на дължими данъци към централния бюджет: във връзка с вливането, от 1 януари 2021 г. сметката за дължими данъци на офис „Възраждане“ се закрива. Дължимите данъци от началото на януари следва да се превеждат по съществуващата банкова сметка на офис „Красна поляна“:
BIC код: UBBSBGSF
IBAN: BG86UBBS88888188843900
код за вид плащане: 110000
Банковите сметки на офис „Красна поляна“ може да видите и тук.
Повече информация за предстоящата промяна може да получите на телефона за информация на НАП 0700 18 700