Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Програма „Подкрепа за МСП засегнати от противоепидемичните мерки“

2020-12-21

Срокът за подаване на проектни предложения по програмата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, е удължен и компаниите ще могат да кандидатстват до 20.01.2021 г. Очаквайте по-късно днес в портала за е-услуги на НАП https://inetdec.nra.bg/eservices.html новата електронна услуга, както и подробна информация за реда и условията на кандидатстване, която ще бъде обявена в интернет страниците на Националната агенция за приходите и ОПИК. Вижте повече на: https://nap.bg/page?id=799