Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Данък лихви

2013-11-19

ПРОМЯНА В ОБЛАГАНЕТО НА ДОХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ПО ДЕПОЗИТНИ СМЕТКИ В ТЪРГОВСКИ БАНКИ

Обн. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г.

Ставката на данъка за доходите от лихви по депозити става:
1. осем на сто - за доходите, придобити през 2014 г.;
2. шест на сто - за доходите, придобити през 2015 г.;
3. четири на сто - за доходите, придобити през 2016 г.;
4. нула на сто - за доходите, придобити през 2017 г. и следващите години.