Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Проверки на обекти за зареждане с течни горива

2022-02-22

Национална агенция за приходите запечата обект за зареждане с течни горива, който не е отчитал продажбите си по надлежния ред с Електронна система с фискална памет (ЕСПФ). Проверката в обекта в гр. Бургас, местността Капче, е в рамките на продължаващия от септември миналата година тотален данъчен контрол на търговията с горива с цел преодоляване на данъчните рискове в сектора.
При контролни действия на изхода на данъчен склад, служителите от звеното за фискален контрол са установили, че проверяваният обект в м. Капче е получател на над 6000 литра дизелово гориво, които не са подадени в Информационната система „Контрол на горивата“ на НАП. През 2021 г. фирмата, която се занимава с товарен транспорт, е отчела към НАП доставки на течни горива в размер на 189 937 л., докато за 2022 г. няма такива данни в системата на приходната агенция.
Според действащото законодателство, лица, които зареждат гориво за собствени нужди от стационарни резервоари с вместимост над 1000 литра, са длъжни да регистрират и отчитат тази дейност. Проверяваната фирма не попада в изключенията на нормата, като не са регистриран земеделски производител и намереното гориво не се използва за инсталации за производство или отопление.
В резултат на продължаващите контролни действия на НАП, в горивния сектор се отчита ръст от близо 20% на продаденото количество гориво в сравнение с аналогичен предходен период, сочат данни на приходната агенция.
„Главният фокус на НАП е да насърчава доброволното спазване на правилата. Целта на контролната кампания е да предотврати спекулата от страна на фирми, занимаващи се с горива, като желанието ни е да бъдат изрядни данъкоплатци. Вярвам, че кампанията на НАП ще бъде от полза не само за бюджета, а и за цялото общество“, коментира по повод проверките заместник изпълнителният директор на НАП Георги Димов.