Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Почивни дни 2014

2013-11-20

РЕШЕНИЕ № 697 ОТ 14 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2014 Г.
Обн. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г.

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Обявява 2 май (петък) за почивен ден, а 10 май (събота) за работен ден.
2. Обявява 5 май (понеделник) за почивен ден, а 31 май (събота) за работен ден.
3. Обявява 31 декември (сряда) за почивен ден, а 13 декември (събота) за работен ден.