Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Сигнали за нерегламентирани сайтове за онлайн залози

2023-01-11

Националната агенция за приходите обяви имейл, на който потребителите могат да подават сигнали за нерегламентирани сайтове за онлайн залози.
На електронен адрес:illegal_gambling@nra.bg хазартните оператори и играчите ще могат да подават информация за достъпни в България интернет страници, чрез които се организират хазартни игри, но без лиценз по Закона за хазарта.
Необходимо е сигналът да съдържа URL-адрес на нелегалния сайт и данни за контакт с подателя на информацията.