Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Годишна отчетност за 2013 г.

2013-12-27

Годишна отчетност за 2013 г.
27 Декември 2013
И през 2014 г. фирмите подават годишен отчет за дейността (ГОД) заедно с годишните декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО за 2013 г.
Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2013 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2013 година .
Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2013 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2013 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета (декларацията за неактивност) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответното ТСБ на хартия.
На интернет страницата на НСИ, в рубриката "Годишна отчетност за 2013 година" са публикувани указания, инструкции и подробна информация по темата.
Създаден на: 27.12.2013