Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Декларации местни данъци и такси

2014-01-02

Нови образци на декларации по Закона за местни данъци и такси
02 Януари 2014
Публикувани са нови образци на декларации по Закона за местни данъци и такси:
Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти;
Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък;
Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества;
Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили;
Рубрика Документи за юридически лица и Документи за физически лица
Създаден на: 02.01.2014