Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

България и САЩ прилагане на FATCA

2014-04-29

България се споразумя със САЩ за прилагане на FATCA
29 Април 2014
Националната агенция за приходите и Департаментът по финанси на САЩ постигнаха договореност относно текстовете на Споразумение между двете държави за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждане в действие на FATCA. В тази връзка България е включена в списъка на държавите, които САЩ третира като имащи действащо FATCA споразумение.
FATCA е американско законодателство, което създава задължения за всички чуждестранни финансови институции да предоставят информация на американските данъчни служби (IRS) относно поддържаните от тях финансови сметки на американски данъкоплатци или на чуждестранни дружества, които са контролирани от американски данъкоплатци. Чуждестранните финансовите институции, които не вземат участие във FATCA, ще бъдат облагани с 30 % данък при източника в САЩ, което ще затрудни изключително оперирането им на американските пазари.
Едно от основните задължения на участващите финансовите институции е да се регистрират и получат специален идентификационен номер (GIIN). Регистрацията може да бъде извършена изцяло в Интернет, чрез сигурна, уеб-базирана система, поддържана от IRS. Адресът за регистрация е: www.irs.gov/fatca-registration
Срокът за регистрация на финансовите институции, установени в държави, сключили Модел 1 споразумение, сред които е и България, е удължен до 01.01.2015 г. Преди тази дата финансовите институции не са задължени да посочват GIIN и няма да бъдат облагани с 30 % данък при източника в САЩ, а е необходимо единствено да реферират към сключеното Споразумение. IRS ще публикува първия списък с участващи финансови институции до 02.06.2014 и ще обновява тази информация ежемесечно. За да се осигури включването в първия списък, финансовите институции трябва да се регистрират до 05.05.2014 г. Въпреки удължените срокове, препоръчваме на българските финансови институции да извършат необходимата регистрация възможно най-скоро.