Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Почивни дни 2015

2014-11-14

РЕШЕНИЕ № 748 ОТ 5 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2015 Г.
Обн. ДВ. бр.94 от 14 Ноември 2014г.

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Обявява 2 януари (петък) за почивен ден, а 24 януари (събота) за работен ден.
2. Обявява 2 март (понеделник) за почивен ден, а 21 март (събота) за работен ден.
3. Обявява 21 септември (понеделник) за почивен ден, а 12 септември (събота) за работен ден.
4. Обявява 31 декември (четвъртък) за почивен ден, а 12 декември (събота) за работен ден.