Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2016 Г.

2015-11-30

РЕШЕНИЕ № 935 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2016 Г.
Обн. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Обявява 4 март (петък) за почивен ден, а 12 март (събота) за работен ден.
2. Обявява 23 май (понеделник) за почивен ден, а 14 май (събота) за работен ден.
3. Обявява 5 септември (понеделник) за почивен ден, а 10 септември (събота) за работен ден.
4. Обявява 23 септември (петък) за почивен ден, а 17 септември (събота) за работен ден.