Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Удостоверениe местно лице

2016-08-08

От 15 август 2016 г. удостоверенията за местно лице на Република България се издават от съответната компетентна териториална структура на НАП. Досега документите се издаваха само от Централно управление на НАП в София.
На сайта на НАП вече е достъпна новата бланка на "Искане за издаване на удостоверение за местно лице" (Обр. № Окд-273).