Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

ДДС Румъния

2017-01-04

От 1 януари 2017 г. стандартната ставка по ДДС в Румъния е намалена от 20% на 19%.