Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Нови услуги НАП

2017-02-02

От 1 февруари клиентите на администрацията могат да попълват и подават две нови декларации в НАП онлайн - декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил и тази за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили. Е-услугите са предназначени за физически и юридически лица с постоянен адрес/седалище на територията на Столична община.
Новите услуги са достъпни с КЕП за тези, които са заявили и получили пълен или частичен достъп до услугата „Декларации, документи или данни подавани от физически лица“/„Декларации, документи или данни подавани от юридически лица“, както и с ПИК за физическите лица с предоставен достъп до услугата „Подаване на декларации, документи или данни“.
Чрез новите услуги на НАП, подадените данни по декларациите от ЗМДТ, автоматично се прехвърлят към съответните отдели на „Общински приходи“ към дирекция „Общински приходи“ на Столична община. Потребителите на Портала за е-услуги на приходната агенция получават съобщение за резултата от обработката на подадената декларация, придружен с информация за контакт на служител от съответния район на Столична община, в който е постъпила декларацията. Това става след като служители на общинска администрация обработят подадената информация.
Поетапно услугите ще бъде достъпни и за други общини. Информация за това ще бъде публикувана своевременно на интернет страницата на НАП.